ЗА ЗАПИТВАНИЯ: 0893 30 70 07
Асфалтова база Орландовци
АсфалтопроизводствоВъпроси и отговориНовини

Асфалтопроизводство

Какво е Асфалт, Битум и Емулсия?

 

Какво е АСФАЛТ?

     Асфалтобетонът или асфалт е топла, лепкава, черна и полутечна маса, която се използва за изграждане на пътна настилка. Съставена от няколко вида инертни материали, между които има свързващо вещество битум. Производството и полагането на асфалтовата смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

 

Какво е БИТУМ?

    Битума се получава при обработка на нефт и е в течно или твърдо състояние. В производството на асфалт се използва за свързващо вещество.

 

Какво е ЕМУЛСИЯ?

     Битумната емулсия се произвежда от битум разтворен във вода с помощта на специализирана инсталация. Емулсията се използва за спойка на асфалта с основата върху, която ще се положи.

Как се произвежда асфалт?

 

    Производството на асфалт се извършва с помощта на асфалтосмесител. Това е завод, който се зарежда с камък с различен размер. Има силози пълни с битум и минерално брашно. Материалите се съхраняват и транспортират така, че да се гарантира запазване на качеството им. Контролирани от Машинен опрератор, който чрез компютър и датчици за температура контролира работния процес: Смесване и загряване на каменните фракции, заедно с минералното брашно и битума, времетраенето на сухото бъркане и продължителноста на смесването с битум, както и температурата на готовата смес.

Как се полага асфалт?

       Полагането на асфалт може да стане по няколко начина с асфалтополагаща машина или ръчно с трамбовка спрямо спецификата на терена. Производството и полагането на асфалтовата смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

     Прави се оглед независимо от площта и мястото за да се установи необходимите действия:

    Представлява планирана ежедневна дейност, която има за цел да осигури състояние на настилката, съответстващо на планираното ниво на обслужване. Към него се отнасят дейностите, свързани с отстраняване и запълване на пукнатини, изкърпване на дупки и разрушения, възстановяване на ръбовете на настилката и отстраняване на единични повреди и дефомации по настилката.

    При полагане на асфалтовата смес с асфалторазстилачът се регулира за изпълнение на предписаните дебелини и нива. Дебелината и нивото на полагания асфалтов пласт се регулира автоматично чрез електронна система с височинен осезател (сензор).

                         

                 Изберете нашата фирма за да получите гарантирано качество.