ЗА ЗАПИТВАНИЯ: 0893 30 70 07

Асфалт-горещи асфалтови смеси

Според вида на използваните материали и технологиите на изпълнението им, предлагаме:

  • АС 12,5 изн. А с битум 50/70 за износващ пласт на покритието.
  • АС 8 изн. А с битум 50/70 за износващ пласт на покритието.
  • АС 20 осн. високо пореста с битум 50/70 за основен пласт на покритието.
  • АС 16 бин. с битум 50/70 за долен пласт на покритието.
  • АС 4 изн. с битум 50/70 за износващ пласт на покритието.
  • АС 12,5 изн. А с ПМБ 45/80-65 за износващ пласт на покритието.
  • АС 16 Биндер с ПМБ 25/55-55 за долен пласт на покритието.