ЗА ЗАПИТВАНИЯ: 0893 30 70 07

Производство асфалт

   Произведеният от "Лъкироуд" ЕООД асфалт, отговаря на стандартите за качество и устойчивост. Осъществява постоянен качествен контрол, чрез който да се гарантира устойчивостта на крайния продукт.